Een warm welkom voor expats in Zeeland

Op initiatief van het bedrijfsleven en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is het Expat Center Zeeland vanaf september 2019 operationeel in Zeeuws-Vlaanderen. Het Expat Center Zeeland biedt advies en praktische ondersteuning aan expats/internationals die zich in Zeeland willen vestigen of bedrijven die internationals inhuren. De serviceverlening richt zich op uiteenlopende terreinen zoals wet- en regelgeving, huisvesting, onderwijs en sociale activiteiten. Het Expat Center Zeeland realiseert een warm welkom door alle publieke en private dienstverlening die een expat/international nodig heeft in de periode vóór en na aankomst en gedurende zijn verblijf in Nederland aan te bieden. Dit wordt in nauwe samenwerking met aangesloten partners gedaan, dit zijn er momenteel 21. De ambitie is door te groeien naar een one-stop-shop concept met het IND in-house om op één plek en op één moment een totale dienstverlening aan te bieden voor internationals. Hiermee draagt het Expat Center Zeeland bij aan het aantrekken en behoud van internationaal talent voor Zeeland. Ook voor mensen die woonachtig zijn in Nederland en zich willen vestigen in Zeeland is het mogelijk om van de dienstverlening gebruikt te maken.

Deze service is niet alleen van belang voor Zeeuws-Vlaanderen. In heel Zeeland is sprake van een krappe arbeidsmarkt en een warm welkom kan ervoor zorgen dat nieuwe werknemers langer in Zeeland blijven. In samenwerking met Aan de slag in Zeeland zal de dienstverlening van het Expat Center Zeeland daarom Zeeuwsbreed worden uitgerold. Om dit mogelijk te maken is een beroep gedaan op middelen uit de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen ‘Zeeuwen zelf aan zet’. Het projectplan is inmiddels goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en in het Overleg Zeeuwse Overheden van 10 november jl. is ingestemd met de werkwijze. Er wordt een kwartiermaker aangesteld om deze ontwikkeling verder vorm te geven. Deze kwartiermaker gaat  met stakeholders in de regio in gesprek over de wensen en ambitie. Dit met als doel om gezamenlijk vast te stellen of er sprake is van commitment om van het Expat Center Zeeland een volledig informatiecentrum te maken met een warm welkom voor de hele provincie.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Expat Center of de projectenpagina van Aan de slag in Zeeland.