Een sterke samenwerking door krachten te bundelen

Zeeland: één arbeidsmarktregio, 13 individuele gemeenten. Hoe vinden we elkaar en hoe kunnen we de Zeeuwse samenwerking verder versterken? Door krachten te bundelen en elkaar te ontmoeten in de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland (WAZ). In deze werkgroep worden arbeidsmarktontwikkelingen en kansrijke initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden met elkaar gedeeld. Vanuit iedere subregio (Oosterschelde, Walcheren en Zeeuw-Vlaanderen) is vertegenwoordiging in de werkgroep. Ook het UWV en onderwijs zijn aangehaakt. Door deze combinatie kunnen arbeidsmarktontwikkelingen direct worden vertaald naar de praktijk en hebben we voortijdig schooluitval en kwetsbare jongeren in beeld. Hierdoor kunnen we samenwerken in bijvoorbeeld de aanpak jeugdwerkloosheid. Centrumgemeente Goes|Aan de slag in Zeeland heeft hierbij een faciliterende en coördinerende rol. 

Eens per maand komt de werkgroep bij elkaar (helaas al langere tijd digitaal), zo ook op 20 mei 2021. Vandaag zijn twee medewerkers van DOW te gast om de wereldwijde non-profit organisatie ‘Dress for Succes’ onder de aandacht te brengen. Een inspirerende presentatie volgt. DOW is betrokken bij dit concept dat inmiddels in 9 filialen in Nederland wordt gevoerd. Mensen met een minimum inkomen worden voorzien van representatieve kleding en individueel advies om succesvol te kunnen solliciteren. Samen met andere partijen wordt het concept verder ontwikkeld en is het doel een 10e filiaal in Zeeland op te zetten. Met elkaar wordt gesproken over de locatiekeuze van een Zeeuws filiaal, de criteria om in aanmerking te komen voor de dienstverlening en de impact van de coronacrisis. De link met de kledingbank wordt gelegd en de afspraak wordt gemaakt dat de werkgroep op de hoogte wordt gehouden over eventuele ontwikkelingen in Zeeland.


Daarna is het de beurt aan kwartiermaker – Eva Jeremiasse – om de stand van zaken rondom de vorming van een Zeeuws mobiliteitsteam toe te lichten. De leden van de werkgroep krijgen het proces en de openstaande vraagstukken gepresenteerd. Ook wordt de verbinding gelegd met een ander project Leven Lang Ontwikkelen. Reacties op de openstaande vraagstukken worden besproken en er worden afspraken gemaakt, zodat de kwartiermaker door kan naar de afrondende fase in het project. We gaan verder met twee regionale plannen; het Regioplan laaggeletterdheid 2021-2024 en het Plan van aanpak wet SUWI. Na instemming van de werkgroep, worden de plannen op de bestuurlijke agenda gezet.   

 
Met alles wat er op de arbeidsmarktregio af komt is het belangrijk dat alle partners aangehaakt blijven. De werkgroep wordt hiervoor benut, er worden verschillende ontwikkelingen gedeeld. Zo is er nieuws over de aanpak jeugdwerkloosheid en wordt een update gegeven over de aanvraag van Europese subsidiemiddelen (ESF REACT) waar we als Zeeland gaan inzetten op het volledige budget.


Tenslotte wordt een nieuwe ontwikkeling gedeeld. Team arbeidsmarktregio|Aan de slag in Zeeland is gevraagd om mee te denken in het kader van de green deal en energietransitie, met name over de impact in de Kanaalzone. Er heeft inmiddels een eerste bespreking plaatsgevonden. De verwachting is dat hierover in de volgende werkgroep meer duidelijkheid is. De leden van de werkgroep ontmoeten elkaar in juni weer.