Doelstellingen beschut werk 2021

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt voor welk aantal beschutte werkplekken gemeenten in 2021 budget ontvangen. De doelstellingen voor Zeeland zijn weergegeven in onderstaande tabel ook is een schatting opgenomen voor het aantal in te richten beschutte werkplekken voor de komende jaren.

Eind januari wordt een nieuwe UWV-rapportage verwacht over het derde kwartaal 2020 met informatie over het aantal aanvragen, adviezen en aantal personen aan het werk op een beschutte werkplek.