Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten: effect coronacrisis is beperkt gebleven

Jaarlijks publiceert het UWV, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbeperkten. Doel van de monitor is ontwikkelingen in de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking steeds scherper in beeld te krijgen. Als gevolg van de coronacrisis is ervoor gekozen om de monitor over het jaar 2019 uit te breiden met de ontwikkeling in de eerste helft van 2020.  

Waar de monitor over 2019 nog een wisselend beeld laat zien, blijkt dat de arbeidsparticipatie in de eerste helft van 2020 onder alle doelgroepen (Wajong, WGA, WIA 35-minners en doelgroep banenafspraak) is gedaald. De belangrijkste reden was niet dat mensen hun baan verloren door de crisis, maar dat ze moeilijk een baan konden vinden. Het beeld voor arbeidsbeperkten wijkt verder niet af van de trend op de totale arbeidsmarkt; het betreft met name mensen met een tijdelijk dienstverband en sectoren waar sprake is van terugval in arbeidsparticipatie zijn dezelfde als op de totale arbeidsmarkt (de sectoren de het hardst worden geraakt door de coronacrisis).

De conclusie op basis van het rapport is dat het effect van de coronacrisis op de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking beperkt is gebleven. Tegelijkertijd hebben de steunmaatregelen een lagere impact op werkbehoud voor de mensen met een arbeidsbeperking, omdat deze mensen vaker een tijdelijk contract hebben. 

Benieuwd naar het volledige rapport? Lees de monitor hier.