Arbeidsmarktregio Zeeland in één oogopslag

Aan de slag in Zeeland is het Zeeuwse platform van de Arbeidsmarktregio Zeeland. Het is een plek waar werkgevers, werknemers, overheid en onderwijs samenwerken aan een evenwichtige arbeidsmarkt voor iedereen. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar wát houdt dit in? Wat doen we nu eigenlijk? Dit uitleggen is soms best ingewikkeld. Daarom hebben we het laten uittekenen. Zodat je in één oogopslag ziet wat de uitdagingen zijn op de Zeeuwse arbeidsmarkt en wat wij daarmee doen.

Arbeidsmarktregio Zeeland in een oogopslag - Aan de slag in Zeeland - 2022

Tekst niet goed leesbaar? Klik hier om de tekening te openen als pdf.

 

Wat zie je hier?

In de tekening zijn de uitdagingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt samengevat. Linksboven ziet u de grootste problemen: tekorten, mismatch en veranderend werk.

Nooit eerder was er in Zeeland zo’n krappe arbeidsmarkt! Personeelstekorten zijn er in alle branches en bedrijfstakken. Ondanks dat het aantal WW-uitkeringen daalt, zijn er in Zeeland nog altijd ruim 12.000 geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband*. Er is nog veel onbenut arbeidspotentieel. Dan gaat het over mensen die willen werken maar moeilijk aan een baan komen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld statushouders, mensen met een beperking, 50plussers en jongeren.

Er ontstaat een kloof tussen de werkgevers en het arbeidspotentieel. Werkgevers schreeuwen om personeel. Ondernemers ervaren steeds meer knelpunten in het arbeidsproces en dit kan leiden tot minder innovaties en minder economische groei in Zeeland.

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Werk verandert. We hebben veerkracht nodig om in te spelen op de impact van maatschappelijke ontwikkelingen zoals de klimaat- en energietransitie, digitalisering, robotisering, internationalisering, vergrijzing en verschuivingen in vraag en aanbod binnen allerlei sectoren. Dit vraagt andere vaardigheden en om praktisch geschoolden.

Onder de vlag van Aan de slag in Zeeland werken overheden, onderwijs, werkgevers en werknemers samen. Belangrijke oplossingsrichtingen waar zij samen aan werken zijn het activeren van onbenut arbeidspotentieel, talenten naar Zeeland halen, subsidies binnenhalen en het (om)scholen stimuleren naar bijvoorbeeld krapteberoepen. Dit alles om in te kunnen spelen op de veranderende vraag in de arbeidsmarkt en voorbereid te zijn op de toekomst.

 

Een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt

De focusthema’s uit uit de Meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland zijn ook terug te vinden in de tekening. Deze thema’s geven focus aan waar we binnen de samenwerking van Aan de slag in Zeeland naartoe werken:

  • Een veerkrachtige arbeidsmarkt
  • Een inclusieve arbeidsmarkt
  • Een bovenregionale arbeidsmarkt

Deze thema’s zijn de ‘kapstok’ waaraan jaarlijks diverse projecten en initiatieven worden opgehangen. De oplossingsrichtingen, zoals eerder beschreven, vallen ook onder deze thema’s Hetzelfde geldt voor de projecten die wij samen met onze partners opstarten en coördineren. Deze zijn ook deels terug te vinden in de tekening. Zo zie je bijvoorbeeld: Zeeuws team Jobhunters en Jobcoaches, een Leven Lang Ontwikkelen, Expat Center Zeeland, etc.

Een compleet overzicht van onze projecten is terug te vinden op onze projectenpagina.

 

De arbeidsmarkt is van iedereen

De arbeidsmarkt is niet alleen van ons, maar van iedereen. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren aan een veerkrachtige, inclusieve en bovenregionale arbeidsmarkt. Heeft u zelf een goed idee, of ziet u onbenutte kansen op de arbeidsmarkt? Laat het ons dan weten. Dan gaan we samen aan de slag!