Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten

Gemeenten hebben door  de coronacrisis extra kosten en lopen inkomsten mis, wat gevolgen heeft voor hun financiële positie van de medeoverheden. Het Rijk compenseert de lagere overheden provincie, gemeenten en waterschappen waar mogelijk. Een kamerbrief van minister Ollongren geeft een overzicht van de compensatieregelingen.