Aanvragen subsidieregeling praktijkleren voor werkgevers

Werkgevers die een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden helpen of hebben geholpen met bij- of omscholing, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het begeleiden. Zij kunnen tot maximaal 2.700 euro ontvangen per deelnemer, afhankelijk van de duur van de begeleiding.

Na afronding van de begeleiding kunnen werkgevers de subsidie aanvragen. Dat kan ook voor meerdere deelnemers in de organisatie. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de medewerker begeleiding heeft gehad. 

Een aanvraag doen kan na afronding van de begeleiding en moet binnen een jaar na afloop. De huidige aanvraagronde loopt nog tot 30 juni.

Meer informatie:

Op de website van SBB vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot aanvragen van de subsidie: Subsidie praktijkleren in de derde leerweg aanvragen | SBB (s-bb.nl)