AAN DE SLAG na de zomer

In het kort
De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt. Er is vanuit de coronasteunmaatregelen gestart met het Zeeuws mobiliteitsteam en een verdiepende analyse gemaakt rondom de Zeeuwse jeugdwerkloosheid. Ondertussen zijn we ook intensief betrokken bij het opstellen van de Zeeuwse strategie rondom het Just Transition Fund van waaruit middelen beschikbaar zijn voor het verduurzamen van de industrie en de arbeidsmarkt. Deze zomer is ook een Zeeuwse Meerjarenagenda vastgesteld, gericht op een inclusieve, bovenregionale en veerkrachtige arbeidsmarkt. De Meerjarenagenda is van en voor de 13 Zeeuwse gemeenten en de partijen die actief zijn op de arbeidsmarkt. Vanaf 2022 zullen we daarom jaarlijks onze ambities samen met u bepalen en vastleggen in een jaarplanning.

Ontwikkelingen team arbeidsmarktregio Zeeland
Vanaf 16 september is Nicky Leemreijze gestart als communicatiemedewerker.

“Aan de slag in Zeeland werkt aan ontzettend mooie projecten. Projecten die gezien mogen worden! En hoe mooi dat ík daar mee “aan de slag” mag! Zo kan ik als Zeeuwse (geboren en getogen in Sint-Annaland, maar sinds vorig jaar verhuisd naar onze Zeeuwse hoofdstad) ook wat terug doen voor de Zeeuwse samenleving.

Naast (online) marketing en communicatie heb ik nog veel meer interesses. Zo hou ik van fotograferen, muziek en podcasts luisteren en boeken lezen. Ik probeer graag nieuwe dingen uit, van digitaal tekenen tot zelf websites maken. En ik hou ervan om te klussen in en rond ons huis. Vervelen doe ik me nooit!

Ik zie er naar uit om mijn creativiteit, kennis en ervaring in te zetten bij Arbeidsmarktregio Zeeland.”
-Nicky Leemreijze

Per 1 oktober zal Selena van Gameren starten als secretaris. Zij zal zich gaan richten op de voorbereiding van de overleggen binnen onze arbeidsmarktregio en het bewaken van de afspraken die daar worden gemaakt. 

We hopen toe te werken naar een post-corona periode waarbij er minder maatregelen nodig zijn en we vaker fysiek met elkaar mogen afspreken. We zien er dan ook naar uit u binnenkort weer te mogen ontmoeten.