Nieuws

Steun- en herstelpakket wordt uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Lees hier wat dit voor gevolgen heeft voor de TVL, de NOW en de Tozo.

Doelstellingen beschut werk 2021

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt voor welk aantal beschutte werkplekken gemeenten in 2021 budget ontvangen.

Nieuwe cijfers NOW 3.0 bekend

Helft toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Regionale mobiliteitsteams

Intentieverklaring aanpak mobiliteitsteams getekend

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Nieuwsbrief Aan de slag in Zeeland

In de nieuwsbrief onder andere een sfeerimpressie van het eerste themaoverleg Arbeidsmarkt, informatie over de versterking van de samenwerki

Aan de slag in Zeeland lanceert nieuwe website

Met trots presenteren we de nieuwe website van Aan de slag in Zeeland, hét platform binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland. In samenwerking met

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Eind oktober bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn sinds de nulmeting

Veranderingen in de asielopvang bieden kans voor Zeeland

De asielopvang in Nederland gaat op de schop. In plaats van over het land verdeelde asielzoekerscentra (AZC’s), met in de ene regio een over

Regionale mobiliteitsteams

Het kabinet heeft september jl. aangekondigd € 1,4 mld. te investeren in een aanvullend sociaal pakket. Een onderdeel van dit pakket is inte

Uitstel nieuwe Wet inburgering

Minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) heeft een verzoek tot uitstel ingediend voor de invoering van de n

Themaoverleg Arbeidsmarkt van start: een sfeerimpressie

Met de oprichting van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestrom

Versterking samenwerking arbeidsmarktregio

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter

Een warm welkom voor expats in Zeeland

Op initiatief van het bedrijfsleven en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is het Expat Center Zeeland vanaf september 2019 operationeel in Zeeuws-V

Update Toolkit Tozo 3

Er is een vernieuwde handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uitgebracht

Handreiking ‘Werken met een arbeidsbeperking in Corona-tijd’

Studeren en werken op maat (SWOM) heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de Handreiking ‘Werken met een arbeidsbeperking in Corona

Monitor 2020 'Vluchtelingen aan het Werk' van KIS

De vijfde editie van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ is verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Sam

Verzoek tot uitstel invoering Wet inburgering

Minister Koolmees (ministerie van SZW) heeft een verzoek tot uitstel ingediend voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Vanuit keten

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Gisteren is er een update van de Coronamonitor Zeeland gepubliceerd. Ook vanuit Aan de slag in Zeeland zijn er weer relevante ontwikkelingen

Nieuwe doelstellingen Banenafspraak voor Zeeland per 2021

De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld.

Publicatie Regio in Beeld 2020 Zeeland door UWV

Het UWV publiceerde 29 oktober jl. ‘Regio in Beeld 2020’. De rapportage geeft inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkg

Nieuwste cijfers banenafspraak in Zeeland: plus 63 banen

Deze week verscheen de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal van 2020.

Nieuwe bijlage over privacy en Wet banenafspraak

Er is een bijlage verschenen over de privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen.

NOW 3: voorwaarden en wijzigingen bekend

In augustus heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober wordt verlengd

Vermogenstoets Tozo uitgesteld

De toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) wordt niet per 1 oktober 2020 maar per 1 april 2021 toegevoegd aan de Tijdeli

Project Nieuwe Zeeuwen geportretteerd in nieuwsbrief

De september-nieuwsbrief opent met een artikel over Nieuwe Zeeuwen: zeven trainingen voor statushouders, verspreid over Zeeland.

Ambities arbeidsmarktregio Zeeland: hoe verder in het coronatijdperk?

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten

Gemeenten hebben door  de coronacrisis extra kosten en lopen inkomsten mis, wat gevolgen heeft voor hun financiële positie van de medeoverhe

NL Leert Door: maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. 

Regeling Tozo voor zzp'ers verlengd tot juli volgend jaar

Het kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

Arbeidsmarktregio voert twee Zeeuwsbrede projecten uit in nieuwe Regiodeal

In een nieuwe serie Regiodeals heeft het Rijk ook Zeeland weer een plek gegeven. Deze Regiodeal is op 13 juli door minister Schouten bekrach