Nieuws

Inzetten op het versterken van de bestaande infrastructuur: uitkomsten Heisessie AMR 16 juli 2021

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de werkgeversservicepunten.

Participatielab Zeeland

In 2019 is Participatielab Zeeland in Vlissingen en Zierikzee van start gegaan. De doelstelling van het Participatielab is om het aantal pot

AAN DE SLAG na de zomer

De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt. Er is vanuit

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches september 2021

Mijn naam is Maltie Ritoe, klantmanager bij de gemeente Schouwen-Duiveland en tevens werkzaam in het Zeeuws Team van Jobhunters en Jobcoache

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Zeeuwse jongeren in beeld

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie.

Nieuwe update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Twee ingevulde vacatures door Open Hiring

Bij Restaurant ’t Zusje in Terneuzen is er vorige week een medewerker gestart en een tweede kandidaat is aangenomen middels Open Hiring. 

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal.

Doorontwikkeling van Expat Center Zeeland

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland. De ambitie daarbij is om een Zeeuws warm welkom te realiseren.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij vinden het leuk om één van deze verhalen met jullie te delen.

Een sterke samenwerking door krachten te bundelen

Een sfeerimpressie van de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland.

Start Zeeuws mobiliteitsteam 

In de Zeeuwse Werkkamer van 3 juni hebben alle betrokken partijen ingestemd met de start van een Zeeuws mobiliteitsteam per 1 juli 2021.

Nieuwe cijfers NOW 5.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Steunpakket wordt verlengd tot na de zomer

Het kabinet heeft een verlenging van de tijdelijke coronasteunmaatregelen aangekondigd.

Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten: effect coronacrisis is beperkt gebleven

Jaarlijks publiceert het UWV, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbepe

Nieuwe cijfers NOW 4.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Begin mei 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het vierde kwartaal 2020 uit.

Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is voor alle werkgevers en hun werknemers in Zeeland die getroffen zijn door de coronacrisis.

Invoering STAP-budget: investering in eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Vanaf volgend jaar is het voor alle werknemers en werkzoekenden mogelijk om een beroep te doen op het STAP-budget.

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Arbeidsmarktinformatie nog beter inzicht via vernieuwde UWV-website

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Via de website is het gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsit

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Sinds januari 2021 zijn de jobhunters, en -coaches gestart als regionaal team in Zeeland. De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij,

Werkgevers en werknemers ondersteunen van werk naar werk

Mensen van werk naar werk begeleiden die door de Coronacrisis hun baan of onderneming verliezen. Dat is de opgave van het Zeeuws Mobiliteits

Daadkracht en eigenaarschap in de meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025

In januari en februari zijn er vanuit GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam(GovernEUR) diverse gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijke

Succesvolle start voor AMIF project ‘Nieuwe Zeeuwen’

In de eerste periode namen maar liefst 155 statushouders deel aan de verschillende trainingen en activiteiten.  

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Begin maart 2021 is  de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ gepubliceerd.

Bekijk het archief