Nieuws

Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

De Human Capital Agenda subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de ar

Inspiratiemagazine 'In Verbinding' over beschut werk

Een magazine vol met inspirerende verhalen en dat handvatten biedt voor het uitvoeren van de regeling 'beschut werk'.

Eindstand Tozo in beeld voor Zeeland

Overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen van Tozo in Zeeland.

Stijging doorstroom WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na het einde van hun WW-uitkering een beroep deed op de bijstand nam in 2020 voor het eerst sinds 2013 weer toe.

Dashboard Banenafspraak

Het interactieve dashboard Banenafspraak van het UWV toont de kerncijfers banenafspraak. Benieuwd hoe Zeeland ervoor staat? Lees dan verder.

Banenmarkt op Contacta 2021

Contacta organiseert dit jaar een Banenmarkt waar werkzoekenden en werkgevers de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan.

Subsidieregeling omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Wilt u (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Maak als werkgever op financiële ondersteuning van de nie

Samenspel | Goes helpt werkgevers en werknemers

In het Goese magazine Samenspel vertellen we over twee teams die opgericht zijn om Zeeuwse werkgevers en werknemers te helpen.

Uitkomsten heisessie: Versterken van de bestaande infrastructuur

Elk half jaar wordt een heisessie georganiseerd tussen de werkgeversservicepunten en de projectleiding van Perspectief op Werk.

Participatielab Zeeland

De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen.

AAN DE SLAG na de zomer

De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Lees hier het succesverhaal van Jobhunter Maltie Ritoe en haar kandidaat die na jaren uitkering nu weer vol vertrouwen aan het werk is.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Zeeuwse jongeren in beeld

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie.

Nieuwe update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Twee ingevulde vacatures door Open Hiring

Bij Restaurant ’t Zusje in Terneuzen is er vorige week een medewerker gestart en een tweede kandidaat is aangenomen middels Open Hiring. 

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal.

Doorontwikkeling van Expat Center Zeeland

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland. De ambitie daarbij is om een Zeeuws warm welkom te realiseren.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij vinden het leuk om één van deze verhalen met jullie te delen.

Een sterke samenwerking door krachten te bundelen

Een sfeerimpressie van de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland.

Start Zeeuws mobiliteitsteam 

In de Zeeuwse Werkkamer van 3 juni hebben alle betrokken partijen ingestemd met de start van een Zeeuws mobiliteitsteam per 1 juli 2021.

Nieuwe cijfers NOW 5.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Bekijk het archief