Nieuws

Werk en inkomen voor Oekraïense vluchtelingen

Wil je als bedrijf iets betekenen voor Oekraïense vluchtelingen? Meld je dan bij het WerkgeversServicepunt in jouw subregio.

Werkbezoek Provincie Zeeland

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van de Provincie Zeeland bracht samen met Margriet van Groeningen (Provincie Zeeland) een bezoek aan Arbeidsmar

Aan de slag met… Lian Heller

In de serie ‘Aan de slag met…’ krijgen we een kijkje in het werk van iemand die zich inzet voor de Zeeuwse arbeidsmarkt, met deze keer: Lian

De nieuwe Wet Inburgering, hoe werkt het in Zeeland?

De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari ingegaan. Welke afspraken zijn er specifiek voor Zeeland gemaakt en wat zijn de eerste ervaringen

Arbeidsmarktregio Zeeland in één oogopslag

Wat doet Aan de slag in Zeeland nu eigenlijk? Dit uitleggen is soms best ingewikkeld. Daarom hebben we het laten uittekenen. Zodat je in één

Werken over de grens? Neem deel aan de informatiesessie van EURES

Informatiesessie voor Zeeuwen die grensarbeider zijn (of worden) waarin ze een totaal advies krijgen over wat het voor hun persoonlijk betek

Online kennissessie over laaggeletterdheid

Op 16 maart is er een online kennissessie met experts over (laag)geletterdheid. Bent u professionals binnen de overheid en of het onderwijs?

Meer kansen met het STAP-budget

Voor werkenden en werkzoekenden is per 1 maart 2022 een STAP-budget beschikbaar van maximaal € 1.000 per jaar.

Over grenzen heen kijken

Column voor ZeelandBusiness van de voorzitter Zeeuwse Werkkamer wethouder André van der Reest (Centrumgemeente Goes).

Aan de slag in 2022 | Projecten en thema's

Ook dit jaar willen we samen met onze partners in zetten op een veerkrachtige, inclusieve en grensoverschrijdende arbeidsmarktregio in Zeela

Aan de slag met... Frits Leenders

In dit artikel gaan we in gesprek met jobhunter Frits Leenders over zijn werk bij het Zeeuws Team Jobhunters en Jobcoaches.

Wat betekent het regeerakkoord voor de Zeeuwse arbeidsmarkt?

Op 10 januari trad het nieuwe kabinet aan. Wat staat er in het coalitieakkoord over de aanpak van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt?

Start onderzoeken uitvoering Regioplan Laaggeletterdheid Zeeland

Om laaggeletterdheid tegen te gaan wordt onderzoek gedaan naar de totaalketen van de aanpak van laaggeletterdheid in Zeeland.

Eenvoudig solliciteren tijdens online banenmarkt 

Op 9 februari 2022 vindt de online banenmarkt “Werken in Zeeland” plaats, waar werkzoekenden met ruim 20 bedrijven uit diverse sectoren laag

Oproep vragenlijst Leven Lang Ontwikkelen

Onderzoek naar wat werkgevers in Zeeland doen en nodig hebben op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen.

Maurice de Greef tijdelijk projectleider laaggeletterdheid Zeeland

Onderzoeker Maurice de Greef gaat samen met Stichting Lezen en Schrijven de Zeeuwse aanpak laaggeletterdheid naar een hoger niveau brengen.

AMIF subsidie vergroot baankansen Nieuwe Zeeuwen

Dankzij de AMIF subsidie zijn de zelfredzaamheid en baankansen van Nieuwe Zeeuwen vergroot.

Zevende aanvraagperiode NOW

Werkgevers kunnen vanaf maandag 13 december 2021 weer loonsteun aanvragen.

Aan de slag met… Lia Spruit

In gesprek met Lia Spruit van WSP Oosterschelderegio over de arbeidsmarkt, haar functie en haar prepensioen.

Samen Aan de Slag – Meerjarenagenda 2021-2025

Samen met onze partners hebben we de focus voor de komende jaren bepaald en vastgelegd in de Meerjarenagenda.

Anders kijken naar werk, hoe doe je dat?

Het is een uitspraak die je tegenwoordig vaak hoort als het gaat over de enorme krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe doe je dat? Anders kijke

In 2022 van start met de nieuwe Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Wat verandert er en hoe regelen we dit in Zeeland?

Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

De Human Capital Agenda subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de ar

Inspiratiemagazine 'In Verbinding' over beschut werk

Een magazine vol met inspirerende verhalen en dat handvatten biedt voor het uitvoeren van de regeling 'beschut werk'.

Eindstand Tozo in beeld voor Zeeland

Overzicht van het aantal aanvragen en toekenningen van Tozo in Zeeland.

Stijging doorstroom WW naar bijstand

Het aantal mensen dat na het einde van hun WW-uitkering een beroep deed op de bijstand nam in 2020 voor het eerst sinds 2013 weer toe.

Bekijk het archief