Inspiratiemagazine 'In Verbinding' over beschut werk

Het realiseren van beschut werk kan best een uitdaging zijn. Daarom heeft de Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt het nieuwe magazine ‘In Verbinding’ gelanceerd. Het blad staat vol met inspirerende verhalen en biedt handvatten aan beslissers en beleidsmakers voor het uitvoeren van de regeling. 

In de praktijk blijkt het halen van de taakstelling beschut werk lastig te zijn. Daar zijn diverse redenen voor: van te weinig kandidaten met een indicatie tot het niet rondkrijgen van het financiële plaatje. Beschut werk lijkt niet altijd een geliefd instrument. Daarom is er nu een inspiratiemagazine vol met kennis, inzichten en praktijkvoorbeelden rondom Beschut Werk. Om hen te inspireren voor beschut werk en door handvatten te bieden voor de uitvoering van de regeling zodat meer mensen duurzaam aan de slag komen.

Interesse om het magazine te lezen? Je leest het hier