Human Capital Agenda subsidieregeling geopend!

Tot 25 maart 2022 is de Human Capital Agenda subsidieregeling weer geopend! Deze subsidieregeling is bedoeld voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt in Zeeland. Daarbij ligt er een accent op het thema ‘Goed Werkgeverschap’ (denk aan (het organiseren van) flexibiliteit, ontwikkelkansen en goede begeleiding van werknemers). Maar ook andere onderwerpen zoals flexibilisering van het bedrijfsproces of oplossingen m.b.v. digitalisering sluiten aan op de regeling.

Human Capital Agenda: naar een wendbare en weerbare arbeidsmarkt.

Een vitale arbeidsmarkt is van belang voor de Zeeuwse economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel blijft een grote opgave. Een wendbare en weerbare arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie. De urgentie van dit arbeidsmarktvraagstuk vraagt van alle betrokken partijen om verder te kijken dan hun eigen vraag en grenzen en dat zij de verbinding zoeken om samen méér te bereiken, bijvoorbeeld om sector-brede of juist cross-sectorale oplossingen te realiseren. De huidige oplossingen voldoen niet (meer) en dus moet er worden gekeken naar nieuwe, innovatieve aanpakken. Kortom: oplossingen door middel van sociale innovatie.

Aanjagen van sociale innovatie

Deze subsidieregeling richt zich op het aanjagen van projecten geënt op sociale innovatie op de arbeidsmarkt. Sociale innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren van nieuwe producten en diensten met een meetbare of waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. Het gaat hierbij om een vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren, gezondheidsbeleid in te voeren, het kennisniveau en de inzetbaarheid van werknemers te verhogen, arbeidsvoorwaarden te moderniseren en door sociaal beleid te koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen. Praktijkleerroutes en hybride leeromgevingen zijn voorbeelden van toepassingen van sociale innovatie. Praktijkleerroutes zorgen voor een directe instroom van nieuwe werknemers en beide voorbeelden zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sectoren waar deze regeling zich op richt:

  • Havens en Logistiek
  • Industrie en Maintenance
  • Water en Energie
  • Vrijetijdseconomie
  • Agrofood en Seafood
  • Zorg
  • Onderwijs*

* Speciaal voor deze openstelling is de sector onderwijs toegevoegd aan de sectoren die gebruik kunnen maken van deze regeling.

Meer informatie

Heeft u plannen om met vernieuwende oplossingen voor het krapte vraagstuk aan de gang te gaan? Misschien heeft u een projectplan in ontwikkeling en wilt u een beeld krijgen van de voorwaarden waaraan deze moet voldoen om in aanmerking te komen voor de subsidie? Meer informatie vindt u via deze link: Aanvragen subsidie voor oplossen krapte arbeidsmarkt weer mogelijk | Provincie ZeelandOnder aan deze informatiepagina staan ook inspiratiefilmpjes van projecten die eerder gebruik hebben gemaakt van deze subsidie.