Dashboard Banenafspraak

Het UWV geeft in opdracht van het ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Werkkamer ieder kwartaal de voortgang binnen de banenafspraak weer. Tot op heden werden de belangrijkste cijfers gedeeld in trendrapportages, maar vanaf oktober 2021 is dit te vinden op het interactieve Dashboard Banenafspraak van het UWV.

Interactief dashboard Banenafspraak

Gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen hebben behoefte aan inzicht in de voortgang van de banenafspraak en beschut werk op regionaal niveau. Het interactieve ‘Dashboard Banenafspraak’ geeft dat inzicht. Per arbeidsmarktregio worden de cijfers weergegeven over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen. De cijfers worden ieder kwartaal geactualiseerd en bevatten indicatieve informatie. Alleen de landelijke banenmonitor banenafspraak, die op jaarlijkse basis plaatsvindt, is een officiële meting.

Banenafspraak in Zeeland

In Zeeland zijn er sinds de nulmeting 1.238 extra banen gecreëerd, dit was 1.061 in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent een stijging van 178 banen (reguliere dienstverbanden + uitzendcontracten/detacheringen) ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 217 ten opzichte van een jaar geleden.

De stijging van 178 banen in het tweede kwartaal 2021 komt voort uit

- een stijging van 145 banen in de markt;

- een stijging van 11 banen bij de overheid;

- een stijging van 21 van het aantal uitzendcontracten en WSW-detacheringen.

De stijging van 9% aan extra banen in Zeeland is hoger dan het landelijk gemiddelde. Landelijk gezien was er een stijging in het tweede kwartaal van 4%. Sinds de start van de banenafspraak in 2012 zijn er in Nederland in totaal 65.976 extra banen gecreëerd.