Nieuws Archief

Dashboard Banenafspraak

Het interactieve dashboard Banenafspraak van het UWV toont de kerncijfers banenafspraak. Benieuwd hoe Zeeland ervoor staat? Lees dan verder.

Banenmarkt op Contacta 2021

Contacta organiseert dit jaar een Banenmarkt waar werkzoekenden en werkgevers de kans krijgen om met elkaar in gesprek te gaan.

Subsidieregeling omscholing naar beroepen in de ICT en techniek

Wilt u (nieuwe) medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Maak als werkgever op financiële ondersteuning van de nie

Samenspel | Goes helpt werkgevers en werknemers

In het Goese magazine Samenspel vertellen we over twee teams die opgericht zijn om Zeeuwse werkgevers en werknemers te helpen.

Uitkomsten heisessie: Versterken van de bestaande infrastructuur

Elk half jaar wordt een heisessie georganiseerd tussen de werkgeversservicepunten en de projectleiding van Perspectief op Werk.

Participatielab Zeeland

De doelstelling van het Participatielab is om het aantal potentiële werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt terug te dringen.

AAN DE SLAG na de zomer

De afgelopen zomer hebben we samen met onze partnerorganisaties hard gewerkt aan de uitdagingen binnen de Zeeuwse Arbeidsmarkt.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Lees hier het succesverhaal van Jobhunter Maltie Ritoe en haar kandidaat die na jaren uitkering nu weer vol vertrouwen aan het werk is.

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat het generieke steunpakket per 1 oktober 2021 zal worden afgerond.

Zeeuwse jongeren in beeld

De jeugd heeft de toekomst. Maar hoe zorgen we ervoor dat we Zeeuwse jongeren een toekomst kunnen bieden met bestaanszekerheid.

Aandeel internationale werknemers Zeeuwse arbeidsmarkt neemt toe

Het aantal internationale werknemers in Zeeland is de afgelopen jaren fors toegenomen.

Benieuwd naar de jobhunters en jobcoaches?

Team van jobhunters en jobcoaches vormt brug tussen werkgevers en werkzoekend

Zeeuws Mobiliteitsteam helpt ‘coronawerklozen’ weer aan een baan

Sinds 19 juli is het Zeeuws Mobiliteitsteam (ZMT) operationeel.

Post-corona versnellingsplan Zeeland

Het post-corona versnellingsplan is tot stand gekomen vanuit de Bestuurlijke Taakgroep Economie.

Nieuwe update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Twee ingevulde vacatures door Open Hiring

Bij Restaurant ’t Zusje in Terneuzen is er vorige week een medewerker gestart en een tweede kandidaat is aangenomen middels Open Hiring. 

Subsidie ‘Tel mee met Taal’

Tot en met 30 juni 2021 kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor hun werknemers bij Tel mee met Taal.

Doorontwikkeling van Expat Center Zeeland

Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het Expat Center Zeeland. De ambitie daarbij is om een Zeeuws warm welkom te realiseren.

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij vinden het leuk om één van deze verhalen met jullie te delen.

Een sterke samenwerking door krachten te bundelen

Een sfeerimpressie van de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland.

Start Zeeuws mobiliteitsteam 

In de Zeeuwse Werkkamer van 3 juni hebben alle betrokken partijen ingestemd met de start van een Zeeuws mobiliteitsteam per 1 juli 2021.

Nieuwe cijfers NOW 5.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Steunpakket wordt verlengd tot na de zomer

Het kabinet heeft een verlenging van de tijdelijke coronasteunmaatregelen aangekondigd.

Arbeidsparticipatie arbeidsbeperkten: effect coronacrisis is beperkt gebleven

Jaarlijks publiceert het UWV, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de monitor Arbeidsparticipatie Arbeidsbepe

Nieuwe cijfers NOW 4.0 bekend

Het grootste deel van toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Begin mei 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het vierde kwartaal 2020 uit.

Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is voor alle werkgevers en hun werknemers in Zeeland die getroffen zijn door de coronacrisis.

Invoering STAP-budget: investering in eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Vanaf volgend jaar is het voor alle werknemers en werkzoekenden mogelijk om een beroep te doen op het STAP-budget.

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Arbeidsmarktinformatie nog beter inzicht via vernieuwde UWV-website

De website werk.nl/arbeidsmarktinformatie is vernieuwd. Via de website is het gemakkelijker om snel inzicht te krijgen in de arbeidsmarktsit

Succesverhaal Zeeuwse Jobhunters en Jobcoaches

Sinds januari 2021 zijn de jobhunters, en -coaches gestart als regionaal team in Zeeland. De eerste successen zijn inmiddels behaald en wij,

Werkgevers en werknemers ondersteunen van werk naar werk

Mensen van werk naar werk begeleiden die door de Coronacrisis hun baan of onderneming verliezen. Dat is de opgave van het Zeeuws Mobiliteits

Daadkracht en eigenaarschap in de meerjarenagenda Aan de slag in Zeeland 2021-2025

In januari en februari zijn er vanuit GovernEUR/Erasmus Universiteit Rotterdam(GovernEUR) diverse gesprekken gevoerd om tot een gezamenlijke

Succesvolle start voor AMIF project ‘Nieuwe Zeeuwen’

In de eerste periode namen maar liefst 155 statushouders deel aan de verschillende trainingen en activiteiten.  

Tijdelijke subsidieregeling NL leert door

Begin maart 2021 is  de ‘Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2021 uniforme methode loonwaardebepaling.

Het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021 met daarin de uniforme methode voor loonwaardebepaling is definitief.

Tozo 4 per 1 april

Per 1 april a.s. gaat Tozo 4 in. De handreiking is aangevuld op de overgang van Tozo 3 naar Tozo 4, hierin is onder andere informatie opgeno

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Update Coronamonitor Zeeland gepubliceerd

Zeeuwse kwartiermaker bekend

De Zeeuwse Werkkamer heeft ingestemd met een procesvoorstel voor de Zeeuwse aanpak, waaronder de aanstelling van een kwartiermaker.

Onderhandelaarsakkoord over cao voor werknemers met loonkostensubsidie

Vanaf 1 juli 2021 vallen werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen ondereen cao, de ‘Cao Aan de Slag’.

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 opengesteld

Vanaf 15 februari 2021 12:00 uur kunnen MKB-ondernemers een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal 2021.

Tegemoetkoming gemeenten voor implementatie preferent proces loonkostensubsidie

Vorig jaar ontwikkelden VNG, Divosa en De Normaalste Zaak (DNZ) het preferente proces loonkostensubsidie.

Ondersteuning heroriëntatie zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen per 1 januari 2021 bij gemeenten terecht voor ondersteuning heroriëntatie.

Zeeuws Mobiliteitsteam en Leven Lang Ontwikkelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus staat de economie in brand, dat geldt ook voor Zeeland. Een provincie die al te kampen heeft

Gestart met gesprekken om samen te komen tot een meerjarenagenda

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter

ParticipatieLab Zeeland

Binnen de leerroutes Participatielab in Zeeland worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame manier opgeleid. Het gaat

Start Zeeuws team jobhunters en -coaches

Het Zeeuws team jobhunters en -coaches is gestart! 

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Eind januari 2021 bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het derde kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn er sinds de nu

Steun- en herstelpakket wordt uitgebreid

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Lees hier wat dit voor gevolgen heeft voor de TVL, de NOW en de Tozo.

Doelstellingen beschut werk 2021

Het ministerie van SZW heeft bekend gemaakt voor welk aantal beschutte werkplekken gemeenten in 2021 budget ontvangen.

Nieuwe cijfers NOW 3.0 bekend

Helft toekenningen NOW naar horeca en detailhandel.

Regionale mobiliteitsteams

Intentieverklaring aanpak mobiliteitsteams getekend

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Gratis ontwikkeladvies en online scholing

Nieuwsbrief Aan de slag in Zeeland

In de nieuwsbrief onder andere een sfeerimpressie van het eerste themaoverleg Arbeidsmarkt, informatie over de versterking van de samenwerki

Aan de slag in Zeeland lanceert nieuwe website

Met trots presenteren we de nieuwe website van Aan de slag in Zeeland, hét platform binnen de Arbeidsmarktregio Zeeland. In samenwerking met

Banenafspraak in Zeeland: groei aantal banen

Eind oktober bracht het UWV de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal 2020 uit. In Zeeland zijn sinds de nulmeting

Veranderingen in de asielopvang bieden kans voor Zeeland

De asielopvang in Nederland gaat op de schop. In plaats van over het land verdeelde asielzoekerscentra (AZC’s), met in de ene regio een over

Regionale mobiliteitsteams

Het kabinet heeft september jl. aangekondigd € 1,4 mld. te investeren in een aanvullend sociaal pakket. Een onderdeel van dit pakket is inte

Uitstel nieuwe Wet inburgering

Minister Koolmees (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)) heeft een verzoek tot uitstel ingediend voor de invoering van de n

Themaoverleg Arbeidsmarkt van start: een sfeerimpressie

Met de oprichting van het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestrom

Versterking samenwerking arbeidsmarktregio

De afgelopen jaren zijn landelijk in toenemende mate taken aan de arbeidsmarktregio’s toebedeeld, vanuit de constatering dat het efficiënter

Een warm welkom voor expats in Zeeland

Op initiatief van het bedrijfsleven en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is het Expat Center Zeeland vanaf september 2019 operationeel in Zeeuws-V

Update Toolkit Tozo 3

Er is een vernieuwde handreiking Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uitgebracht

Handreiking ‘Werken met een arbeidsbeperking in Corona-tijd’

Studeren en werken op maat (SWOM) heeft in samenwerking met het ministerie van BZK de Handreiking ‘Werken met een arbeidsbeperking in Corona

Monitor 2020 'Vluchtelingen aan het Werk' van KIS

De vijfde editie van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ is verschenen. Het onderzoek is uitgevoerd door Kennisplatform Integratie & Sam

Verzoek tot uitstel invoering Wet inburgering

Minister Koolmees (ministerie van SZW) heeft een verzoek tot uitstel ingediend voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. Vanuit keten

Nieuwe doelstellingen Banenafspraak voor Zeeland per 2021

De landelijke Werkkamer heeft een indicatieve verdeling van de banenafspraak per regio tot en met 2022 vastgesteld.

Publicatie Regio in Beeld 2020 Zeeland door UWV

Het UWV publiceerde 29 oktober jl. ‘Regio in Beeld 2020’. De rapportage geeft inzicht in de kansen en knelpunten voor werkzoekenden en werkg

Nieuwste cijfers banenafspraak in Zeeland: plus 63 banen

Deze week verscheen de Regionale Trendrapportage Banenafspraak over het tweede kwartaal van 2020.

Nieuwe bijlage over privacy en Wet banenafspraak

Er is een bijlage verschenen over de privacyregels die gelden voor het invullen van de banenafspraak en het toekennen van voorzieningen.

NOW 3: voorwaarden en wijzigingen bekend

In augustus heeft het kabinet bekend gemaakt dat de tijdelijke Nootmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober wordt verlengd

Vermogenstoets Tozo uitgesteld

De toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets) wordt niet per 1 oktober 2020 maar per 1 april 2021 toegevoegd aan de Tijdeli

Project Nieuwe Zeeuwen geportretteerd in nieuwsbrief

De september-nieuwsbrief opent met een artikel over Nieuwe Zeeuwen: zeven trainingen voor statushouders, verspreid over Zeeland.

Ambities arbeidsmarktregio Zeeland: hoe verder in het coronatijdperk?

De coronacrisis heeft op alle maatschappelijke ontwikkelingen invloed en dus ook op het werk en de ambities van de arbeidsmarktregio Zeeland

Aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten

Gemeenten hebben door  de coronacrisis extra kosten en lopen inkomsten mis, wat gevolgen heeft voor hun financiële positie van de medeoverhe

NL Leert Door: maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt

De kosteloze ontwikkeladviezen die het kabinet beschikbaar stelt via de regeling NL Leert Door voorzien in een grote behoefte. 

Regeling Tozo voor zzp'ers verlengd tot juli volgend jaar

Het kabinet heeft besloten de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot de zomer van 2021 te verlengen.

Arbeidsmarktregio voert twee Zeeuwsbrede projecten uit in nieuwe Regiodeal

In een nieuwe serie Regiodeals heeft het Rijk ook Zeeland weer een plek gegeven. Deze Regiodeal is op 13 juli door minister Schouten bekrach

Terug naar het actuele nieuws